+34 93 193 34 08 

C/ Córcega 574. Barcelona

Contempla l'entrada de productes agrupats (embalums, palets, etc.)
i permet l'emissió d'etiquetes segons empaquetat.
Reetiquetat de devolucions i pics.
Gestió en temps real amb indicació als 'toreros' de les posicions.

Características ECAP-Magatzem
Características

    Entrades i sortides a través de terminals wifi, terminals embarcats o PC

    Generació d'ordres d'expedició o importació d'ERP

    Paquets o caixes dins d'una expedició

    Control de material carregat, matrícules..

    Impressió d'albarans i notes de transport

Control Magatzem

ECAP Magatzem
ECAP Magatzem 01

Especialment dedicat a

empreses de fabricació

Cros Ingenieros
C/ Córcega 574 Entlo.
08025 Barcelona

telf
+34 93 193 34 08 

mail
comercial@crosingenieros.com