+34 93 193 34 08 

C/ Córcega 574. Barcelona

Control de Qualitat

Traçabilitat

Características

Características

  Etiquetatge de components

  Comprovació de comandes

  Comprovació de receptes o especejaments segons Ordre de fabricació

  Etiquetatge de productes intermedis

  Etiquetatge de productes finals

  Etiquetatge de caixes i palets i emissió d'albarans

  Connexió a bàscules per a l'adquisició automàtica de pesos

  Gestió de Base de Dades de traçabilitat segons lots de components, dates de fabricació, equips de treball, línies o màquines i lots de productes

  Gestiona la traçabilitat dels components d'un article cap a endavant i cap enrere des de l'entrada al magatzem fins a l'arribada a el client

  Permet l'emissió d'etiquetes d'entrada al magatzem, reetiquetatge de retorns, etiquetes de producte final, etc.

  Emissió d'etiquetes de codi de barres 1D i 2D

  Generació d'estadístiques. Etiquetatge en línies en continu

ECAP Traçabilitat
ECAP Traçabilitat Etiqueta 01
ECAP Traçabilitat Etiqueta 02

Características

  Detecció en temps real dels defectes de producció.

  Control de les minves

  Control d'incidències en temps real

  Control dels motius de parada i incidències

  Pareto de defectes total i en el torn

  Pareto de parades total i en el torn

  Gestió dels controls de qualitat en línia

  Gestió de control de qualitat en laboratori

  Adaptació de controls segons diferents normes

  Emissió de certificats de qualitat per a Client

ECAP Control de Qualitat
Cros Ingenieros
C/ Córcega 574 Entlo.
08025 Barcelona

+34 93 193 34 08 

comercial@crosingenieros.com