+34 93 193 34 08 

C/ Córcega 574. Barcelona

Control de Producció

ECAP Control de Producció.

Enllaçat amb els programes ERP, permet fer un seguiment de la fabricació en temps real.

A través d'una interfície gràfica extremadament senzilla d'utilitzar, recull les informacions de planta.

Permet la connexió bidireccional amb les màquines per a la recollida d'informació de forma automàtica, aturades, produccions, rebutjos, etc.

Pot configurar-se el bloqueig de màquines en cas de detectar errors greus i l'activació d'avisos i alarmes visuals o sonores.

Características

Características
 • Integració amb altres ERP de mercat
 • Gestió de terminals ethernet i wifi
 • Comunicació bidireccional amb les màquines
 • Possibilitat de bloqueig màquina en cas d'error greu
 • Implantació de senyals lluminosos d'avís
 • Adquisició automàtica de comptadors
 • Adquisició automàtica de tipus d'incidència, temperatures, consums, etc. i classificació segons torn, referència, etc.
 • Programació automàtica de les màquines segons referència a fabricar
 • Informació en planta en temps real de rendiments, qualitat, etc.
 • Sinòptic de planta configurable
 • Treball sense papers
 • Consulta de dades web
 • Accés des de tauletes i smart phones
 • OEE, eficiència, gràfiques de tendències
 • Càlcul dels temps reals de mà d'obra directe i temps màquina per a cada ordre de treball
 • Càlcul dels costos de no qualitat per màquina, per torn, per referència, etc.

Avisos a manteniment

Avisos a manteniment

 • Generació d'avisos configurables en cas d'avaria
 • Control de temps de parada per manteniment preventiu
 • Control de temps d'operari de manteniment
 • Possibilitat de control de materials
 • Generació d'estadístiques

Optimització de la Producció

Lean Manufacturing

 1. Optimització de la mà d'Obra: Permet la utilització de personal polivalent que intervé en les diferents etapes del procés segons les necessitats de cada moment

 2. Reducció de temps de lliurament: En poder planificar per comanda o contra estoc podem disminuir els temps de lliurament adaptant la producció als terminis compromesos

 3. Reducció de costos de producció: Detectem els colls d'ampolla, podent evitar els temps morts i augmentant l'eficiència d'operaris i maquinària

 4. Reducció d'inventaris: En comprar només les matèries primeres necessàries per a cada ordre de producció, s'elimina bona part de l'estoc de matèria primera i s'evita el manteniment d'estocs de producte acabat

 5. Optimització del transport i dels moviments: En tenir la producció planificada, s'optimitzen els costos de transport a el poder aprofitar els nolis agrupant enviaments

 6. Millora de la Qualitat:  En detectar les desviacions en els processos en temps real, cada operari es converteix en controlador de qualitat en la línia de producció, disminuint dràsticament la minva de el conjunt del procés

 7. Disminució de les mermes: Podem detectar els processos en els quals es produeixen minves excessives per a millores a l'aprofitament de les matèries primeres utilitzades

 8. Disminució de la sobreproducció: La planificació de la producció i l'adaptació d'aquesta a les comandes, té com a efecte l'eliminació de les sobreproduccions i la disminució dels costos de fabricació i d'emmagatzematge

Control de Producció

mitjançant terminals sense fil

Control de Qualitat

mitjançant terminals sense fil

Control de Producció

en terminals tàctils i Layout resultant

Cros Ingenieros
C/ Córcega 574 Entlo.
08025 Barcelona

+34 93 193 34 08 

comercial@crosingenieros.com