+34 93 193 34 08 

C/ Córcega 574. Barcelona

OEE

OEE (Productivitat de l’equipament industrial)

Ràtios d'eficiència i OEE

Ràtios d'eficiència i OEE

  Integració amb ERP.

  Gestió de terminals ethernet i wifi.

  Connexió amb les màquines

  Gestió de calendaris  per màquina

  Informació en planta en temps real  de rendiments, qualitat, etc.

  Sinòptic de planta configurable.

  Consulta de dades web.

  Accés des de smart phones.

  OEE, eficiència, gràfiques de tendències.

  Càlcul dels costos de no qualitat per màquina, per torn, per article, etc.

  Control de temps  de no disponibilitat

  Generació d'estadístiques

Cros Ingenieros
C/ Córcega 574 Entlo.
08025 Barcelona

+34 93 193 34 08 

comercial@crosingenieros.com